darmowy system wymiany banerów - reklama darmowy system wymiany banerów - reklama = 0.1) // wyższy priorytet dla reklamodawców i vipów { $q = mysql_query("SELECT baner_banery.id, baner_banery.baner, baner_banery.wlasnosc, baner_banery.flesh, baner_banery.title, baner_uzytkownik.vip FROM baner_banery INNER JOIN baner_uzytkownik ON baner_banery.wlasnosc = baner_uzytkownik.id WHERE baner_banery.lang = '$lang' and baner_uzytkownik.wys>0 and baner_uzytkownik.id != '$id' and baner_banery.stan = '1' and baner_banery.rozmiar = '$roz' and (baner_uzytkownik.vip > '$time' or baner_uzytkownik.reklamodawca = '1') ORDER BY RAND() LIMIT 1"); } else // pozostałe banery NIE vip i NIE reklamodawca { $q = mysql_query("SELECT baner_banery.id, baner_banery.baner, baner_banery.wlasnosc, baner_banery.flesh, baner_banery.title, baner_uzytkownik.vip FROM baner_banery INNER JOIN baner_uzytkownik ON baner_banery.wlasnosc = baner_uzytkownik.id WHERE baner_banery.lang = '$lang' and baner_uzytkownik.wys>0 and baner_uzytkownik.id != '$id' and baner_banery.stan = '1' and baner_banery.rozmiar = '$roz' ORDER BY RAND() LIMIT 1"); } } else { $kat1 = $ustawienia['kat_1']; $kat2 = $ustawienia['kat_2']; $kat3 = $ustawienia['kat_3']; if($los >= 0.1) // wyższy priorytet dla reklamodawców i vipów { $q = mysql_query("SELECT baner_banery.id, baner_banery.baner, baner_banery.wlasnosc, baner_banery.flesh, baner_banery.title, baner_uzytkownik.vip FROM baner_banery INNER JOIN baner_uzytkownik ON baner_banery.wlasnosc = baner_uzytkownik.id WHERE baner_banery.lang = '$lang' and baner_uzytkownik.wys>0 and baner_uzytkownik.id != '$id' and baner_banery.stan = '1' and baner_banery.rozmiar = '$roz' and (baner_banery.kat_1 = '$kat1' or baner_banery.kat_1 = '$kat2' or baner_banery.kat_1 = '$kat3') and (baner_uzytkownik.vip > '$time' or baner_uzytkownik.reklamodawca = '1') ORDER BY RAND() LIMIT 1"); } else // pozostałe banery NIE vip i NIE reklamodawca { $q = mysql_query("SELECT baner_banery.id, baner_banery.baner, baner_banery.wlasnosc, baner_banery.flesh, baner_banery.title, baner_uzytkownik.vip FROM baner_banery INNER JOIN baner_uzytkownik ON baner_banery.wlasnosc = baner_uzytkownik.id WHERE baner_banery.lang = '$lang' and baner_uzytkownik.wys>0 and baner_uzytkownik.id != '$id' and baner_banery.stan = '1' and baner_banery.rozmiar = '$roz' and (baner_banery.kat_1 = '$kat1' or baner_banery.kat_1 = '$kat2' or baner_banery.kat_1 = '$kat3') ORDER BY RAND() LIMIT 1"); } } } else { wys_mag($szer, $wys); return; } $count = mysql_num_rows($q); // zliczanie banerów czy istanieją i jeżeli tak wyświetlamy z bazy, jeżeli nie, wyświetlamy baner mBaner.pl if($count > 0) { $w = mysql_fetch_array($q); wys_ban($szer, $wys, $w['baner'], $w['id'], $w['title'], $w['flesh']); } else { wys_mag($szer, $wys); print '
Brak banerów do wyświetlenia zgodnie podanymi warunkami'; return; } $ban_wlas = $w['wlasnosc']; $id_ban = $w['id']; if($_COOKIE['check_cookie'] == '1') { mysql_query("UPDATE baner_banery SET wyswietlenia=wyswietlenia + '1' WHERE id = '$id_ban'"); if($_COOKIE['rotator_468'] != 1 and $roz == '0') { mysql_query("UPDATE baner_uzytkownik SET wys=wys-'1' WHERE id='$ban_wlas'"); mysql_query("UPDATE baner_uzytkownik SET wys=wys+'1', do_vipa=do_vipa+'1' WHERE id='$id'"); setcookie( "rotator_468", "1", time()+20); } if($_COOKIE['rotator_400'] != 1 and $roz == '1') { mysql_query("UPDATE baner_uzytkownik SET wys=wys-'1' WHERE id='$ban_wlas'"); mysql_query("UPDATE baner_uzytkownik SET wys=wys+'1', do_vipa=do_vipa+'1' WHERE id='$id'"); setcookie( "rotator_400", "1", time()+20); } if($_COOKIE['rotator_120'] != 1 and $roz == '2') { mysql_query("UPDATE baner_uzytkownik SET wys=wys-'0.5' WHERE id='$ban_wlas'"); mysql_query("UPDATE baner_uzytkownik SET wys=wys+'0.5', do_vipa=do_vipa+'1' WHERE id='$id'"); setcookie( "rotator_120", "1", time()+20); } } mysql_close($link); // zamknięcie połączenia z bazą danych ?>